คณะผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Naomasa Sasaki


คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น นำโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อเยี่ยมเยือนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสองมหาวิทยาลัย

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.


รูปภาพจากอัลบัม : คณะผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Naomasa Sasaki

AO Events