ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับ Arabic Instructor จาก October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Dr. Alaa El Nagar ตำแหน่ง Arabic Instructor จาก October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อมาปฏิบัติงานสอนภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษาให้แก่นักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ภายใต้โครงการชื่อ “โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา” รุ่นที่ 3 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 ในวันที่ 9 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 อีกทั้งยังร่วมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ. เชียงใหม่
“โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษา” รุ่นที่ 3 นี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 9 คน จากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอารบิกและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความตระหนักรู้ มีความพร้อม และมีความคุ้นชินกับ บริบทของสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจในระดับสากล ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้เรียนภาษาอารบิกและตะวันออกกลางศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกล (Teleconference) และเรียนกับอาจารย์จาก October 6 University ที่เดินทางมาปฏิบัติงานสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วย

ภาพ-ข่าว : ลักษิกา อาจวิจิตร 
นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : ผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับ Arabic Instructor จาก October 6 University แห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

AO Events