มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ผนึกกำลังขับเคลื่อนงานด้าน ต่างประเทศลงนามความร่วมมือด้านงานวิเทศสัมพันธ์ (MOU)


มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ผนึกกำลังขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ ลงนามความร่วมมือด้านงานวิเทศสัมพันธ์ (MOU)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิเทศสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี  รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และนางสาวนิดา พรินทรากุล หัวหน้างานกิจการต่างประเทศ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


รูปภาพจากอัลบัม : หาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ผนึกกำลังขับเคลื่อนงานด้าน ต่างประเทศลงนามความร่วมมือด้านงานวิเทศสัมพันธ์ (MOU)

AO Events