ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ “The 2021 Asian English Olympics”


ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ “The 2021 Asian English Olympics”

ตามที่ BINUS English Club (BNEC), BINUS University ประเทศอินโดนีเซีย ได้เชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ " The 2021 Asian English Olympics "Exceed Our Possibilities" ระหว่างวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2564 

Registration deadline: 16 มกราคม 2564

Registration Online: https://aeo.mybnec.org/?fbclid=IwAR1Y0QLEY6a0U1izBPssphD_BiFJq92mdK79_x8srhFjIu6jGWeZrndiTvM

Facebook: Asian English Olympics (AEO)

 AO Events