ผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับ Dr.Ping-Chang lin อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Tainan University of Technology (TUTech) ในโอกาสเดินทางมาเยือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับท่าน Dr.Ping-Chang lin อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Tainan University of Technology (TUTech) ประเทศไต้หวัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมเยือนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย Tainan University of Technology (TUTech) ประเทศไต้หวันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้มีการนั่งพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย


รูปภาพจากอัลบัม : ผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับ Dr.Ping-Chang lin อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Tainan University of Technology (TUTech) ในโอกาสเดินทางมาเยือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

AO Events