ประกาศการให้บริการของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ประกาศแจ้งช่องทางการให้บริการของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ การศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยสามารถติดต่อสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ทาง IAO LINE Official ขอบคุณค่ะ

Dear All,

International Affairs Office would like to invite you to join “IAO LINE Official” for your convenience to contact us! Please scan the QR Code below or click this link" https://lin.ee/lFt56FS ". If you have any questions or need further assistance please feel free to contact us, we will get back to you soon.

Thank you


รูปภาพจากอัลบัม : ประกาศการให้บริการของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

AO Events