มร.ชม. ต้อนรับ 7 สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในโอกาสเยือนรั้วดำเหลืองเพื่อความร่วมมือพัฒนาศักยภาพการศึกษา


ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และ อ.ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้แทนจากสถานศึกษาต่างประเทศ
ได้แก่ Padang State University (ปาดังสเตต ยูนิเวอร์ซิตี้) University of Jember (ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเจมเบอร์) Indonesia University of Education 
(อินโดนีเซียยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเอ็ดดูเคชั่น) University of PGRI Yogyakarta (ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟพีจีอาไอยอกยาการ์ต้า) Syiah Kuala University (เชียะห์กัวลายูนิเวอร์ซิตี้) 
Sriwijaya University (ศรีวิจาย่ายูนิเวอร์ซิตี้) และ Sepuluh Nopember Institute of Technology (เซปูลูห์ โนเวมเบอร์ อินสติติวท์ ออฟ เทคโนโลยี)
ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาบริบทด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของไทยและหารือความร่วมมือในด้านการจัดการการศึกษา
เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาระหว่างประเทศระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 
ณ ห้องรับรอง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ - ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : มร.ชม. ต้อนรับ 7 สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในโอกาสเยือนรั้วดำเหลืองเพื่อความร่วมมือพัฒนาศักยภาพการศึกษา

AO Events