ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2561


** ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2561**

เนื่องด้วยศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศ ก่อตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ภายใต้การกำกับดูและของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผิงตง (National Pingtung University of Science and Technology) จะดำเนินการจัดงาน " นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2561 " ในวันศุกร์ที่ 24 และวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 10:00-20:30 น. ณ ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะมีมหาวิทยาลัยชั้นนำจากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เข้าร่วมงานมากกว่า 25 แห่ง

โดยภายในงานท่านจะได้พบกับสถาบันการศึกษาชั้นนำกว่า 25 สถาบันจากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) อาทิ 
National Taiwan University, National Taiwan University of Science and Technology, National Taiwan Normal University, National Chengkung University, National Pingtung University of Science and Technology เป็นต้น

กิจกรรมภายในงาน

1. แนะนำสถาบันการศึกษาชั้นนำจากไต้หวัน มากกว่า 25 แห่ง
2. แนะนำหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยทุกแห่งที่เข้าร่วมงาน 
3. ข้อมูลการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว
4. แบ่งปันประสบการณ์การศึกษาที่ไต้หวัน โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่านักเรียนไทยในไต้หวัน
5. การบรรยาย "ทุนการศึกษาไต้หวัน"

ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตามลิงค์ด้านล่าง เพื่อรับของที่ระลึกภายในงาน : https://goo.gl/bhQhWfAO Events