สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ผศ. ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 76 คน โดยมีอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ภายในงานมีการแสดงต้อนรับ จากนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งคณาจารย์แต่ละคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และแนะนำการเรียนการสอน รวมถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาต่างชาติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษา จำนวน 6 คน จาก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ Tokiwa University, Kyorin University จากประเทศญี่ปุ่น, Beijing Foreign Studies University, Yunnan Normal University Business School, Honghe University และ Baise Uiversity จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวความรู้สึกต่อการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกด้วย


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

AO Events