ทุนการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2017


ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อไต้หวัน ประจำปี 2017 แก่นิสิต อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน โดยรายละเอียดทุนต่าง ๆ มีดังนี้

1. ทุนการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2017

(2017 Taiwan Scholarship Program for Thai students)

2. ทุนเรียนภาษาจีน ประจำปี 2017
(Huayu Enrichment Scholarship(HES) For Thailand Students)

3. 2017 TaiwanICDF International Higher Education Scholarship Program

รายละเอียดสามารถอ่านได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

http://www.tec.mju.ac.th/

 AO Events