ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การต้อนรับ Dr. Hang Le จาก Duy Tan University ประเทศเวียดนาม เดินทางมาเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย


ในวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับ Dr. Hang Le รองอธิการบดี จาก Duy Tan University ประเทศเวียดนาม เดินทางมาเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่AO Events