สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการ SEA teacher project ภาคเรียนที่2/2560


ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอน และทดลองสอน   ในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอน และทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA teacher project) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ได้แก่ Mindoro State College of Aqriculture and Technology, Islamic University of Kalimantan, Islamic University of Indonesia, State University of Padang และ Tarlac Aqriculturl Universityรวมจำนวน 5 คน เดินทางมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ทำการสังเกตการสอนและทดลองสอน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีครู อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับนักศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการ SEA teacher project ภาคเรียนที่2/2560

AO Events