มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจีน ฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจีน ฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการเทศกาลตรุษจีนแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก Miss Pan Jin รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ นครเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรแก่คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อันประกอบด้วยนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี มหาวิทยาลัยไป๋เซ่อ มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอลบิสสิเนสสกูล นักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฮังการี นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จำนวน 90 คน ที่เข้าร่วมโครงการเทศกาลตรุษจีนแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน ภายในงาน มีการแสดงของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้แก่ ระบำโคมจีน การขับร้องเพลงประสานเสียง “เสน่ห์ของยูนนาน” การแสดงชุดสานสัมพันธ์พี่น้อง ไทย – จีน การแสดงเพลง “รัก” การขับร้องเพลง “ถงหั้ว” การแสดงเต้นลีลาศ และการแสดงชุดความรักจากหัวใจ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และอบอุ่น โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ – ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ข้อมูล : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจีน ฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561

AO Events