เปิดรับสมัครอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2019


ด้วยสำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme แจ้งว่า Academic for Research and Higher Education (ARES) ประเทศเบลเยี่ยม เปิดรับสมัครอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเข้าร่วมโคงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2019 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันอุดมศึกษาไทยภูมิภาคเอเชีย

ช่วงเวลารับสมัคร: 15 กุมภาพันธ์ - 24 เมษายน 2562

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษารายละเอียดและใบสมัครได้ที่ลิงค์ดังล่างนี้:

https://www.ares-ac.be/en/relations-internationales/asem-duo-grant

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Ms. Florence Maeterns ได้ที่โทรศัพท์:+32 22254506 หรือ อีเมล์: florence.maertens@ares-ac.be

 AO Events