ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมงานสัมมนา Artificial Intelligence (AI) Webinars Series ในหัวข้อ THE ROLE OF AI AND 5G IN COMBATING THE COVID-19 PANDEMIC”


 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมงานสัมมนา Artificial Intelligence (AI) Webinars Series ในหัวข้อ THE ROLE OF AI AND 5G IN COMBATING THE COVID-19 PANDEMIC” ซึ่งงานสัมมนาจัดในรูปแบบออนไลน์และเกี่ยวกับบทบาทของปัญญาประดิษฐ์และการสื่อสารของเทคโนโลยีไร้สายในการรับมือในช่วงการระบาด COVID-๑๙ โดยงานสัมมนานี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

วันที่จัดสัมมนา:  วันที่ 28 - 29 เมษายน 2564

การลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/rZ4oHWhQTSnSDQyh6 

 AO Events