ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “PATA Youth Webinar: Virtual reality (VR) Innovations in Tourism and Destination Marketing”


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “PATA Youth Webinar: Virtual reality (VR) Innovations in Tourism and Destination Marketing” ซึ่งเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เสมือนจริงในการท่องเที่ยวและการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญ โดยงานสัมมนาจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. (เวลา GMT+7)    ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และอ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.pata.org เลือกหัวข้อ “Events” และเลือกหัวข้อ “Webinars” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนานี้AO Events