ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง


รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และคณะจากกงสุลญี่ปุ่น ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องรับ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ข่าว/ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


รูปภาพจากอัลบัม : ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง

AO Events