สำนักงานวิเทศสัมพันธ์เยี่ยมชมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์และหารือความร่วมมือในด้านการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาต่างชาติ


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์พร้อมบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์เข้าเยี่ยมชมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์และหารือความร่วมมือในด้านการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาต่างชาติ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติต้อนรับจาก อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศพร้อมอาจารย์และบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์เยี่ยมชมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์และหารือความร่วมมือในด้านการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาต่างชาติ

AO Events