สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์และการรรับนักศึกษาต่างชาติ ณ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์และการรรับนักศึกษาต่างชาติ โดยได้รับเกียรติต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และบุคลากร กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์และการรรับนักศึกษาต่างชาติ ณ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

AO Events