สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์และการรรับนักศึกษาต่างชาติ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์และการรรับนักศึกษาต่างชาติ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกิจกรรมเรียนรู้งานด้านวิเทศสัมพันธ์และการรรับนักศึกษาต่างชาติ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

AO Events