รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

                   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ ๒๑ ของบุคลากรสายวิชาการ เตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นในระดับนานาชาติ นั้น

                  สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรสายวิชาการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่นางสาวลวัณรัตน์  บูทะ นักวิเทศสัมพันธ์ ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น ๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

หมดเขตรับสมัคร: ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

สถานที่ส่งเอกสาร: สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น ๔ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ได้ที่นางสาวลวัณรัตน์  บูทะ

ติดต่อสอบถามได้ที่: ๐๕๓ ๘๘๕๘๖๒ (เบอร์โทรภายใน ๕๘๖๒)

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์ด้านล่างนี้

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- Application Form

 

 


รูปภาพจากอัลบัม : รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

AO Events