คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี สาธารณรัฐจประชาชนจีน


รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ และผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และหัวหน้าหลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Accoc.Prof.Dr. Wu Gui Ming รองอธิการบดี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนเพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 AO Events