ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับผู้บริหารจาก Nanjing Tech University, China


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ คณะผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Andreas Zins Dean of MODUL School of Tourism and Hospitality Management Nanjing จาก Nanjing Tech University Pujiang Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดการดำเนินโครงการความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ Nanjing Tech University Pujiang Institute, Nanjing, China ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 


รูปภาพจากอัลบัม : ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับผู้บริหารจาก Nanjing Tech University, China

AO Events