ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน ในโอกาสเดินทางมาพบปะหารือด้านการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านการสอนและการวิจัยระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : ผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Taipei Medical University ประเทศไต้หวัน

AO Events