มร.ชม. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน – ประเทศญี่ปุ่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2560


 ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดพิธี ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ.ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมพิธีและกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน  จากมหาวิทยาลัยหงเหอ(Honghe University) สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเคียวริน (Kyorin University) และมหาวิทยาลัยโตกิวะ(Tokiwa  University) ประเทศญี่ปุ่น

ในการนี้ ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยหงเหอ(Honghe University) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 19 คน  มหาวิทยาลัยเคียวริน (Kyorin University) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 คน  และมหาวิทยาลัยโตกิวะ (Tokiwa  University)ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 คน และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับนักศึกษา


รูปภาพจากอัลบัม : มร.ชม. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน – ประเทศญี่ปุ่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2560

AO Events