ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Schools 2018 ของ Oxford Royale Academy


ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Schools 2018 ของ Oxford Royale Academy

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Schools 2018 ของ Oxford Royale Academy ณ ประเทศอังกฤษ

เพื่มประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่สนใจและมีอายุระหว่าง 8-25 ปี เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความครอบคลุมด้านวิชาการทุกด้าน อาทิ 

STEM Education, ภาษาอังกฤษ, กฎหมาย, การแพทย์, วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น เน้นการนำความรุ้ไปใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาค

นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบไฟล์ และสมัคร online ตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://www.oxford-royale.co.uk/summer

 AO Events