ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรอกแบบสำรวจ หัวข้อ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรอกแบบสำรวจ หัวข้อ "Southeast Asian Youth during COVID-19 Pandemic” สำรวจข้อมูลโดยเลขาธิการ SEAMEO ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

https://www.surveymonkey.com/r/TXH63XM

The SEAMEO Secretariat is surveying on how the Youth in our region, Southeast Asia, has been affected by the pandemic COVID-19 and what is their outlook towards the future both in education and career.

We hope that the students can help complete a 2-minute short survey

“Southeast Asian Youth during COVID-19 Pandemic”.

Results from the survey will be presented at the webinar.

Link to Survey Form

https://www.surveymonkey.com/r/TXH63XMAO Events