คณาอาจารย์และนักศึกษาจาก Kyoto University of Education เดินทางมาแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย


คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Kyoto University of Education เดินทางมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น


รูปภาพจากอัลบัม : คณาอาจารย์และนักศึกษาจาก Kyoto University of Education เดินทางมาแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย

AO Events