มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน 7 ประเทศ ภายใต้เครือข่าย Passage to ASEAN (P2A) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ด้านธุรกิจและผู้ประกอบการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน 7 ประเทศ ภายใต้เครือข่าย Passage to ASEAN (P2A) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ด้านธุรกิจและผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในรูปแบบออนไลน์ ในชื่อกิจกรรม “P2A Virtual Mobility: Business & Entrepreneurship” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ และวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน  ระหว่างนักศึกษา 7 มหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน ภายใต้เครือข่าย Passage to ASEAN (P2A) รวมจำนวนทั้งหมด 110 คน ประกอบด้วย Hanoi University of Science and Technology ประเทศเวียดนาม Panpacific University ประเทศฟิลิปปินส์ Sunway University ประเทศมาเลเซีย Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA ประเทศอินโดนีเซีย Universiti Malaya ประเทศมาเลเซีย Duy Tan University ประเทศเวียดนาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเทศไทย

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 21 กันยายน 2564 โดยมีอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขาวิชา Global Business Management วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 23 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้อาจารย์เจนจิรา อาษากิจ หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติ ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Innovation & Creation Models for Business and Entrepreneurship” ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


รูปภาพจากอัลบัม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน 7 ประเทศ ภายใต้เครือข่าย Passage to ASEAN (P2A) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ด้านธุรกิจและผู้ประกอบการ

AO Events