มร.ชม. ต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ในโอกาสเยือนจังหวัดเชียงใหม่


รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ลี อุกฮอน (H.E. Mr. Lee Wook-Heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมคณะได้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมพบปะหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีและกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ทั้งการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาเกาหลี ภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในความร่วมมือในสาธาณรัฐเกาหลีที่มีมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้าง กระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมกิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีร่วมกันกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
 


ข้อมูล : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : มร.ชม. ต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย

AO Events