คณะผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น


เมื่อวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ คณบดีคณะครุศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Professor Hajime Hirai ผู้บริหารจาก Shiga University เนื่องจากโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และปรึกษาหารือความร่วมมือเพื่อขยายการแลกเปลี่ยนระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 


รูปภาพจากอัลบัม : คณะผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Shiga University ประเทศญี่ปุ่น

AO Events