สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. ต้อนรับสถานฑูตออสเตรเลีย ประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships”


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ปวีณา  โฆสิโต  ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับ คุณวิทิตาภรณ์ สังข์ประคอง Project and adminsistrative officer, Department of Education and Training สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเดินทางมา มรชม. เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships” ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้ารับฟังรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร ณ ห้องเรียนศูนย์ภาษา 27047 ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งทุนดังกล่า;ทั้งหมด ๔ ประเภท คือ

                    1. ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)

                   2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)

                   3. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)

                   4. ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย สามารถศึกษาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.internationaleducation.gov.au


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. ต้อนรับสถานฑูตออสเตรเลีย ประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย “Endeavour Scholarships and Fellowships”

AO Events