ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จาก Baise University สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศน์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยไป่เซ่อ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) นำโดย Prof. Zhou Xiumiao (โจว ซิ่วเหมียว), Dean of International Education College และ Prof. Lv Songsong (ลวี่ ซงซง), Dean of Chinese Language College พร้อมด้วยคณะอาจารย์ คือ Assoc. Prof. Yi Zhoujun (ยี่ โจว จวิน), Deputy Director of Teaching Affairs Office. Ms. Yang Yani (หยาง ญ่าหนี), Director of Foreign Language College. Ms. Wang Xiao (หวัง เสี่ยว), Teacher of International Education College และ MR. Wongla Chaiyapattarasurawong (ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า), Teacher of Foreign Language College  เดินทางมาเยี่ยมเยือนผู้บริหารและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมกับร่วมปรึกษาหารือในการจัดทำหนังสือสัญญาร่วมมือบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยไป่เซ่อ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา วัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ รวมทั้งได้มีการหารือแนวทางร่วมมือและพัฒนาด้านต่างๆ อื่น ที่มีความเป็นไปได้ ทั้งการเรียนการสอน งานวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐


รูปภาพจากอัลบัม : ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จาก Baise University สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

AO Events