คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับ Assoc. Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศน์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น ที่ให้เดินทางมาเยี่ยมเยือนพบปะกับผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน The 12th Thai Student Short Term Training Program in Japan 2017 พร้อมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน The 21th student short term training program in Thailand 2017 ในปี 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐


รูปภาพจากอัลบัม : .ชม. ต้อนรับผู้บริหารจาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น

AO Events