ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จาก Sichuan International Studies University สาธารณรัฐประชาชนจีน


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณบดีและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเสฉวน (Sichuan International Studies University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาปรึกษาหารรือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 AO Events