นักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยหงเหอมอบขนมไหว้พระจันทร์ให้กับผุ้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์


ในวันที่ 25 กันยายน 2558 นักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยหงเหอมอบขนมไหว้พระจันทร์ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่

เพื่อแสดงความขอบคุณเนื่องในวันไหว้พระจันทร์ในวันที่ 27 กันยายน 2558 ที่จะถึงนี้ 


รูปภาพจากอัลบัม : นักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยหงเหอมอบขนมไหว้พระจันทร์ให้กับผุ้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์

AO Events