ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สวัสดีปีใหม่ 2559 เพื่อแสดงความขอบคุณ ณ คณะและสำนักงานต่างๆ


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 อาจารย์ ดร. ปวีณา  โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์พร้อมบุคลากร สวัสดีปีใหม่ 2559 เพื่อแสดงความขอบคุณ ณ คณะและสำนักงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ AO Events