ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2564 (2021 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)


ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก (2021 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students) ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทราบเพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อ

โดยรายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้

1. ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2564 (2021 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)

จำนวน : 18 ทุน

ช่วงเวลารับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดทุน

1. ค่าเทอม จำนวน 40,000 NTD/ เทอม (ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบในส่วนต่าง หากค่าเทอมมากกว่า 40,000 NTD)

2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน

- ปริญญาตรี (4ปี) 15,000 NTD/ เดือน

- ปริญญาโท (2ปี) และเอก (4ปี) 20,000 NTD/ เดือน

เอกสารสำหรับการยื่นสมัคร

1. แบบฟอร์มการสมัคร

2. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุดและผลการเรียน (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)

4. สำเนาหลักฐานการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย (อาทิ สำเนาการชำระค่าสมัคร แบบฟอร์มการสมัคร ประกาศหรืออีเมลตอบกลับจากมหาวิทยาลัยทางไต้หวัน)

5. เอกสารรับรองความสามารถทางด้านภาษา

5.1. สำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ

- TOEFL 550 (CBT 213 or IBT 79),

- IELTS 6.0,

- TOEIC 750 ขึ้นไป

5.2. สำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาจีน

- Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) ระดับ 4 ขึ้นไป (ไม่สามารถใช้ผล HSK ในการยื่นสมัครทุน)

6. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)

จัดส่งเอกสารการสมัครได้ที่

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทสไทย (แผนกการศึกษา)

40/64 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ลิงค์รายละเอียดทุนและแบบฟอร์มการสมัคร

ภาษาอังกฤษ

https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/3939.html

ภาษาจีน

https://www.roc-taiwan.org/th/post/13939.html

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนทุนเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/1ZdSm2S4CGkjtn31j7

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด:

1. Application form
2. Taiwan Scholarship Direction for Thai Student

3. Universities and Colleges Offering Degree Programs Taught in English

4. Universities and Colleges Providing Tuition and Miscellaneous..AO Events