ประกาศ"รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านสอบวัดความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2560 (5th Batch)"


ประกาศ
"รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านสอบวัดความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษ 
เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2560 (5th Batch)"

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามใบประกาศ ขอให้มาสอบการเขียน Essay ภาษาอังกฤษ เวลา 13.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติAO Events