สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มร.ชม. จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตร์ ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตร์ ณ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู เพื่อสังเกตการสอนและทดลองสอนในโรงเรียนในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA-Teacher Project) ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 4 คน ที่ได้เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนยังประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย ตั่งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 จนถึง 13 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในการนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 4 คน ได้เล่าถึงประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้รับจากการเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน ซึ่งจะได้นำประสบการณ์ที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน ทั้งจะได้นำไปแนะแนวและแชร์ประสบการณ์ให้กับน้องที่สนใจเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการรุ่นต่อไปอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.


รูปภาพจากอัลบัม : ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตร์

AO Events