ประกาศ "รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2560 (5th Batch) (รอบสัมภาษณ์)"


**ประกาศ**

"รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2560 (5th Batch) (รอบสัมภาษณ์)"

 

หมายเหตุ: 1. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวลวัณรัตน์  บูทะ ผู้ประสานโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์ 088-4074919

                 2. เข้ารับการสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเอื้องม่อนไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

                 3. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher Project ประจำปีการศึกษา 2560 (5th Batch) วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560

          AO Events