บุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้แก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561


บุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้แก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560


รูปภาพจากอัลบัม : บุคลากรสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้แก่คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

AO Events