มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนปีการศึกษา2559


มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Yunnan Normal University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีปบมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาพร้อมกันนี้ยังได้มอบคู่มือนักศึกษาต่างชาติให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศจำนวน 12 คน ในการนี้คณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติยังได้แนะนำการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนศึกษาด้านวิชาการและวัฒนธรรมไทย ในระหว่างเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2560 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ภาพ - ข้อมูล สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ข่าว นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


รูปภาพจากอัลบัม : มร.ชม. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนปีการศึกษา2559

AO Events