ผู้บริหาร มรชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศน์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยกับคณะผู้บริหารจาก Qingdao University of Science and Technology (QUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Prof. Dr. Zhang Yiheng (จาง ยี่เหิง), Director of International Exchange & Cooperation Office (QUST) Dean of Sino-Thai International Rubber College. Dr. Guo Lei (กัว เหล่ย), Deputy Dean of Sino-Thai International Rubber College. Ms. Sheng Lianna (เชิ่ง เหลียนน่า), Program Supervisor of STIRC. และ Mr. Man Yu (หม่าน ยวี่) (Translator) ที่ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยือนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560


รูปภาพจากอัลบัม : ผู้บริหาร มรชม. ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน

AO Events