มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและนักศึกษาจาก Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัย เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม ที่เป็นการแลกเปลี่ยนด้านโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนความรู้หรือการฝึกอบรม ข้อมูลทางวิชาการ การศึกษา ความร่วมมือด้านการวิจัย รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและโครงการอื่น ๆ ที่จะดำเนินการโดยความตกลงร่วมกัน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาจำนวน 14 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Passage to ASEAN Journey ณ Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความสามารถในการปรับตัวกับการทำงานระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ที่มาข้อมูล : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ / งานประชาสัมพันธ์ มร.ชม. ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.


รูปภาพจากอัลบัม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Dong Nai Technology University ประเทศเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ

AO Events