สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน


ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน โดยมี อ.ดร.ปวีณา โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วยคณบดีและคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 ที่เดินทางมาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 19 คน นั้น มีกำหนดการเดือนทางมาศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแนะนำการเรียนการสอน รวมถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นแก่นักศึกษาต่างชาติ จากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวความรู้สึกต่อการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน

AO Events