มร.ชม.ให้การต้อนรับอาจารย์จากโครงการ English Language Fellow Program อย่างอบอุ่น


ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่ Ms. Kelley Marie Calvert (อาจารย์เคลลี่ มารี่ คาลเวิด) ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน อาจารย์จากโครงการ English Language Fellow Program ที่มีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติงานสอนยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2560 – 15 มิถุนายน 2561 โดยมี อ.ดร.ปวีณา  โฆษิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 


รูปภาพจากอัลบัม : มร.ชม.ให้การต้อนรับอาจารย์จากโครงการ English Language Fellow Program อย่างอบอุ่น

AO Events