ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 67 ปี


ผศ. สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 67 ปี แห่งการสถาปณาสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นโดย สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 18.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

 

 


รูปภาพจากอัลบัม : ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 67 ปี

AO Events