คณะผูู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Jining University สาธารณรัฐประชาชนจีน


เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Jining University สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mrs. Wang Xuying, Vice President, Mr. Chen Wandong, Dean of Chemical Engineering Department, Mr. Sun Xian, Dean of Pre-School Education College, Mrs. Xu Jining, Director of college English Teaching Department, Mr. Li Chuanyin, Director of Teaching Affairs Office และ Mr. Li Gang, Deputy Director of International Exchange and Cooperation Department เนื่องในโอกาสเข้าพบปะเยี่ยมเยือนและหารือด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันสองสถาบัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

 


รูปภาพจากอัลบัม : คณะผูู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Jining University สาธารณรัฐประชาชนจีน

AO Events