คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับผู้บริหาร Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Yanlin QU, Dean of Business school และคณาจารย์จาก Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย Assoc. Prof. Dr. Jianfang WANG, Mrs. Huan LUO และ Mr. Jiang LU เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนกระชับความสัมพันธ์ และหารือเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 3+1 รวมทั้งการหารือถึงความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


รูปภาพจากอัลบัม : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้อนรับผู้บริหาร Honghe University สาธารณรัฐประชาชนจีน

AO Events